تجهیزات مركز تحقيقات ايمونولوژي

 

 
 تجهیزات راهبردی مرکز:
 
 - میکروسکوپ (اینورت، فلورسانس، معمولی)
- تجهیزات تخلیص پروتئین شامل ستونهای کروماتوگرافیUV و Visible
- تجهیزات کامل انواع تست الایزا
- تجهیزات کامل الکتروفورز
- دستگاه سل هاروستر
- ستونهای کروماتوگرافی نیمه صنعتی
- الکتروفورز اسکنر
- بن ماری، شیکر، Vortex
- پاور ساپلای
- انکوباتور Co2، تانک ازت
- تانک ژل الکتروفورز عمودی و افقی
- پمپ پریستالتیک
- فراکشن کالکتور
- سیستم های فیلتراسیون
- اولترافیلتراسیون
- فریزر70-
- هود لامینار
- وسترن بلات
- سانتریفوژ یخچالدار
- فریزر درایر
- نفلومتر
- اسپکتروفتومتر
 
- درای بلاکر
- ترموسایکلر
 
- documentation Gel
- Real time PCR
- Ultracentrifuge
- Vacum system
- Micro centrifuge
- UV lamp
-Homogenizer
-UV Transilluminator
- Digital halance
- Incubators
- Concentrator
- HPLC
- FPLC
- Heater
- Oven
- Hood
- Mini Spin

منوی اصلی

بازديدكنندگان

امروز: 54
ديروز:55
اين هفته: 109
هفته‌ي گذشته: 437
اين ماه: 1752
ماه گذشته: 2245
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی